Bezirkmeisterschaft EINZEL - BOWLING WORLD HANNOVER 8.3.2020


EINZEL

All Event Wertung
  nach der Vorrunde ausgeschieden
  Jugendspieler ohne Wertung

Platz RLK Name Vorrunde Finale Pins Schnitt Ø
1 B Yannick Finkenbrink 1189 950 2139 213.9
2 B Alexander Pannes 1191 886 2077 207.7
3 D Rüdiger Dzienziol 1206 746 1952 195.2
4 D Daniel Germershausen 1151 777 1928 192.8
5 D Andreas Fischer 1132 790 1922 192.2
6 D Heiko Meinhardt 1083 808 1891 189.1
7 D Ralf Köhlitz 1054 789 1843 184.3
8 E Chakradarti Subrata 1118 699 1817 181.7
9 C Michael Fischer 1060 753 1813 181.3
10 D Kai Köhn 1082 714 1796 179.6
11 D Harald Schütt 1110 684 1794 179.4
12 D Sebastian Mester 1000 766 1766 176.6
13 D Harald Theuss 1079 683 1762 176.2
14 E Pasquale Mamone 1011 749 1760 176
15 D Olaf Manser 1022 679 1701 170.1
16 F Baddr el Din Dehne 930 756 1686 168.6
17 F Marcel Manthey 996 686 1682 168.2
18 F Theileis Jörg 983 697 1680 168
19 E Jens Hoffrage 1033 635 1668 166.8
20 E Uwe Gresel 1015 649 1664 166.4
21 E Jan Engers 958 691 1649 164.9
22 F Frank Schelper 893 731 1624 162.4
23 E Joachim Dankwart 954 669 1623 162.3
24 F Dirk Krebs 925 675 1600 160
25 E Marko Sontowski 949 646 1595 159.5
26 F Igor Boss 891 691 1582 158.2
27 E Michael Teichmann 892 682 1574 157.4
28 E Ron Appleby 984 584 1568 156.8
29 E Swen Wiemers 881 639 1520 152
30 F Klaus-Dieter Köhne 873 628 1501 150.1
31 F Nick Lohmann 842 634 1476 147.6
32 D Andreas Thiemann 993 0 993 165.5
33 D Bernd Thiel 980 0 980 163.33
34 E Thilo Voigts 878 0 878 146.33
35 F Marc Ruddigkeit 750 0 750 125
36 D Christina Engelke 1074 806 1880 188
37 E Gudrun Sander 988 606 1594 159.4
38 F Ramona Lützow 851 658 1509 150.9
39 F Bianca Kretschmar 717 478 1195 119.5
40 F Angelika Drewitzki 728 445 1173 117.3
41 J Zeno Janssen 1450 884 2334 233.4
42 J Linus Thiele 850 515 1365 136.5
43 J Isabel Ahlers 724 406 1130 113

Ergebnisse
Ranglistenklasse B
EDV 22999 Yannick Finkenbrink S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 183 184 176 211 178 257 1189 198.17
Finalrunde 248 242 264 196 950 237.5
Gesamt 2139 213.9
Ranglistenklasse B
EDV 22259 Alexander Pannes S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 245 237 201 123 222 163 1191 198.5
Finalrunde 206 236 217 227 886 221.5
Gesamt 2077 207.7
Ranglistenklasse C
EDV 31999 Michael Fischer S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 147 181 211 158 196 167 1060 176.67
Finalrunde 216 179 213 145 753 188.25
Gesamt 1813 181.3
Ranglistenklasse D
EDV 31573 Rüdiger Dzienziol S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 201 217 225 205 176 182 1206 201
Finalrunde 157 198 194 197 746 186.5
Gesamt 1952 195.2
Ranglistenklasse D
EDV 31678 Daniel Germershausen S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 189 201 165 207 203 186 1151 191.83
Finalrunde 207 202 179 189 777 194.25
Gesamt 1928 192.8
Ranglistenklasse D
EDV 19443 Andreas Fischer S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 247 195 163 157 160 210 1132 188.67
Finalrunde 195 217 182 196 790 197.5
Gesamt 1922 192.2
Ranglistenklasse D
EDV 22812 Harald Schütt S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 179 177 214 172 181 187 1110 185
Finalrunde 150 226 136 172 684 171
Gesamt 1794 179.4
Ranglistenklasse D
EDV 19734 Heiko Meinhardt S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 161 161 220 180 189 172 1083 180.5
Finalrunde 197 202 225 184 808 202
Gesamt 1891 189.1
Ranglistenklasse D
EDV 19964 Ralf Köhlitz S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 171 196 157 159 153 218 1054 175.67
Finalrunde 187 203 234 165 789 197.25
Gesamt 1843 184.3
Ranglistenklasse D
EDV 01227 Kai Köhn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 170 203 155 150 181 223 1082 180.33
Finalrunde 187 152 182 193 714 178.5
Gesamt 1796 179.6
Ranglistenklasse D
EDV 19551 Theuss Harald S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 160 165 194 190 181 189 1079 179.83
Finalrunde 172 169 183 159 683 170.75
Gesamt 1762 176.2
Ranglistenklasse D
EDV 31227 Olaf Manser S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 159 148 158 191 154 212 1022 170.33
Finalrunde 225 134 160 160 679 169.75
Gesamt 1701 170.1
Ranglistenklasse D
EDV 22064 Sebastian Mester S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 183 145 174 179 159 160 1000 166.67
Finalrunde 159 173 265 169 766 191.5
Gesamt 1766 176.6
Ranglistenklasse D
EDV 19254 Andreas Thiemann S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 170 176 176 176 163 132 993 165.5
Finalrunde 0 0 0 0 0 0
Gesamt 993 0
Ranglistenklasse D
EDV 35310 Bernd Thiel S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 164 171 162 191 125 167 980 163.33
Finalrunde 0 0 0 0 0 0
Gesamt 980 0
Ranglistenklasse E
EDV 35155 Chakradarti Subrata S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 146 193 180 212 183 204 1118 186.33
Finalrunde 167 180 151 201 699 174.75
Gesamt 1817 181.7
Ranglistenklasse E
EDV 19772 Pasquale Mamone S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 170 166 161 176 155 183 1011 168.5
Finalrunde 198 221 163 167 749 187.25
Gesamt 1760 176
Ranglistenklasse E
EDV 31344 Uwe Gresel S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 179 181 213 137 149 156 1015 169.17
Finalrunde 198 131 177 143 649 162.25
Gesamt 1664 166.4
Ranglistenklasse E
EDV 31835 Jan Engers S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 230 124 138 163 174 129 958 159.67
Finalrunde 188 189 151 163 691 172.75
Gesamt 1649 164.9
Ranglistenklasse E
EDV 35040 Jens Hoffrage S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 224 169 201 138 148 153 1033 172.17
Finalrunde 139 146 153 197 635 158.75
Gesamt 1668 166.8
Ranglistenklasse E
EDV 35376 Joachim Dankwart S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 163 125 183 133 223 127 954 159
Finalrunde 163 188 157 161 669 167.25
Gesamt 1623 162.3
Ranglistenklasse E
EDV 35491 Marko Sontowski S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 152 146 167 190 178 116 949 158.17
Finalrunde 149 191 167 139 646 161.5
Gesamt 1595 159.5
Ranglistenklasse E
EDV 19080 Ron Appleby S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 116 188 156 146 186 192 984 164
Finalrunde 122 144 159 159 584 146
Gesamt 1568 156.8
Ranglistenklasse E
EDV 35393 Michael Teichmann S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 168 170 147 125 120 162 892 148.67
Finalrunde 176 153 141 212 682 170.5
Gesamt 1574 157.4
Ranglistenklasse E
EDV 35492 Swen Wiemers S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 123 126 147 158 170 157 881 146.83
Finalrunde 128 174 167 170 639 159.75
Gesamt 1520 152
Ranglistenklasse E
EDV 35300 Thilo Voigts S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 153 119 160 137 140 169 878 146.33
Finalrunde 0 0 0 0 0 0
Gesamt 878 0
Ranglistenklasse F
EDV 35482 Marcel Manthey S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 193 156 167 163 160 157 996 166
Finalrunde 145 130 199 212 686 171.5
Gesamt 1682 168.2
Ranglistenklasse F
EDV 35328 Klaus-Dieter Köhne S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 112 149 120 148 168 176 873 145.5
Finalrunde 165 170 151 142 628 157
Gesamt 1501 150.1
Ranglistenklasse F
EDV 35525 Igor Boss S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 181 172 157 123 113 145 891 148.5
Finalrunde 169 146 154 222 691 172.75
Gesamt 1582 158.2
Ranglistenklasse F
EDV 35092 Nick Lohmann S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 139 131 139 149 127 157 842 140.33
Finalrunde 151 147 190 146 634 158.5
Gesamt 1476 147.6
Ranglistenklasse F
EDV 35390 Theileis Jörg S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 168 154 177 144 153 187 983 163.83
Finalrunde 167 179 147 204 697 174.25
Gesamt 1680 168
Ranglistenklasse F
EDV 35379 Baddr el Din Dehne S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 179 158 157 144 139 153 930 155
Finalrunde 161 265 164 166 756 189
Gesamt 1686 168.6
Ranglistenklasse F
EDV 35465 Dirk Krebs S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 134 154 156 171 168 142 925 154.17
Finalrunde 182 163 160 170 675 168.75
Gesamt 1600 160
Ranglistenklasse F
EDV 35239 Frank Schelper S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 177 150 111 148 133 174 893 148.83
Finalrunde 158 202 193 178 731 182.75
Gesamt 1624 162.4
Ranglistenklasse F
EDV 35124 Marc Ruddigkeit S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 104 146 112 127 149 112 750 125
Finalrunde 0 0 0 0 0 0
Gesamt 750 0
Ranglistenklasse D
EDV 35334 Christina Engelke S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 167 182 182 195 149 199 1074 179
Finalrunde 240 155 222 189 806 201.5
Gesamt 1880 188
Ranglistenklasse E
EDV 35339 Gudrun Sander S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 156 146 170 160 177 179 988 164.67
Finalrunde 133 180 155 138 606 151.5
Gesamt 1594 159.4
Ranglistenklasse F
EDV 35327 Angelika Drewitzki S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 140 136 139 90 116 107 728 121.33
Finalrunde 108 136 85 116 445 111.25
Gesamt 1173 117.3
Ranglistenklasse F
EDV 35391 Ramona Lützow S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 138 147 130 139 140 157 851 141.83
Finalrunde 184 139 152 183 658 164.5
Gesamt 1509 150.9
Ranglistenklasse F
EDV 35406 Bianca Kretschmar S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 83 116 120 114 142 142 717 119.5
Finalrunde 125 133 118 102 478 119.5
Gesamt 1195 119.5
Ranglistenklasse J
EDV 35094 Zeno Janssen S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 223 259 269 257 238 204 1450 241.67
Finalrunde 226 219 246 193 884 221
Gesamt 2334 233.4
Ranglistenklasse J
EDV 35435 Linus Thiele S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 144 137 160 137 136 136 850 141.67
Finalrunde 115 136 123 141 515 128.75
Gesamt 1365 136.5
Ranglistenklasse J
EDV 35454 Isabel Ahlers S1 S2 S3 S4 S5 S6 Pins Schnitt
Vorrunde 89 131 126 128 125 125 724 120.67
Finalrunde 78 84 128 116 406 101.5
Gesamt 1130 113